ktcs

Bemutatkozás

A kutatócsoport 2007-ben jött létre az MTA-SZE Nanoszerkezetű Anyagok és Fehérjekémiai kutatócsoportok egyesülésével. Az új csoport kutatói megőriztek eredeti kötődésuket a SZTE Természettudományi és Informatikai Karának Kolloid Kémiai Tanszékéhez és Áltanos Orvostudományi Karának Orvosi Vegytani Intézethez és igyekeznek integráni a rendelkezésre álló széles műszeres és methodikai eszköztárt a neurodegenerációs betegségek kutatásában.

 

Kutatási célok

Számos nagyon gyakori és a társadalom számára óriási terhet jelentő neurodegenerációs betegséget (pl. Alzheimer-, Parkinson- és Huntington-kór, amiotróf lateral sclerosis) téves szerkezetű peptid- és fehérjeaggregátumok (amiloidok) váltanak ki. Ezeknek a betegségeknek közös sajátsága a rosszul felgombolyodott fehérjeszerkezet, illetve a szupramolekuláris aggregátumok kialakulása. A fenti betegségeket csak korai diagnózis után lehet kezelni, megakadályozva a fehérjeaggregátumok kialakulását és az idegsejtek további pusztulását. Előző eredményeink alapján (amit egy szabadalmi bejelentés is fémjelez) kétféle kutatási stratégiát alkalmazunk: 1) Olyan új vegyületeket tervezünk, amelyek megakadályozzák a toxikus peptid/fehérje aggregátumok kialakulását (β-szerkezet-rombolók); 2) Olyan molekulákat állítunk elő, amelyek nagy affinitással megkötődnek az aggregátumok felszínén és megakadályozzák a sejtekre kifejtett toxikus hatásokat. Háromféle polipeptid ill. fehérje (β-amiloid 1-42, α-szinuklein és huntingtin) toxikus aggregátumai ellen tervezünk új vegyületeket, bonyolult számítógépes molekulamodellezési módszereket alkalmazva. A szintetizált peptidek ill. peptidomimetikumok neuro-protektív hatását in vitro és in vivo módszerekkel vizsgáljuk, a legjobbnak bizonyult vegyületek bekerülnek a további gyógyszerfejlesztési vizsgálatokba. A vizsgálatok lényeges részét képezi a funkcionalizált felületű nanorészecskék előállítása és alkalmazása a gyógyszerkutatási-fejlesztési folyamatban (nanobio-technológia: biochipek, bioszenzorok). Az új vegyületek az Alzheimer- Parkinson- és Huntington-kór potenciális gyógyszerei, ezért szabadalmilag védjük őket. Hasonló módon a meglévő szabadalmak kiterjesztésével védjük a cinkion-kötő ACE-inhibitorok újonnan felismert neuroprotektív hatását, amely a szinapszisokban lévő cinkion koncentráció „finomhangolásán” alapul.